Actuacions d'asfaltat a diversos carrers del municipi

Última revisió 01-08-2019 23:20
24/07/2019

La setmana vinent estan previstes un total de 44 actuacions per arranjar diversos trams de carrers del centre urbà i dels barris de Ca l’Artigues, Ca l’Esteper, Pinedes del Vallès, Can Salgot, Can Rovira i Can Farell.

Es tracta de reparacions puntuals de petita envergadura consistents en el fresat i reposició del ferm malmès amb aglomerat asfàltic en calent.

Amb motiu d’aquestes obres es preveuen talls puntuals de carrers i limitacions en l’aparcament dels vehicles, que es senyalitzaran degudament.

Les obres s’han adjudicat a l’empresa Asfaltos Barcino, SL, per un import de 31.865,10 euros.

Aquesta és la tercera actuació d’asfaltat que s’ha portat a terme durant  aquest any 2019, seguint la planificació de la regidoria de Territori i Obres publiques. La primera de les actuacions dutes a terme va ser les obres d’asfaltat dels trams del passeig de Can Salgot, la carretera de Palaudàries, els carrers de Ramon Llull, Francesc Macià, Formentera, Marinada i l’avinguda dels Països Catalans. Posteriorment es van fer un sèrie de reparacions puntuals de petita envergadura a diferents carrers del municipi, molt similar a la que es durà a terme la setmana vinent.

Obres
Obres