Ajuts escolars

Última revisió 17-05-2019 13:32
14/05/2019

El període de lliurament de sol·licituds d’ajuts de menjador escolar, d’ajuts de material escolar i sortides obligatòries d’educació infantil, primària i secundària, i d’ajuts de menjador i escolarització d’escoles bressol per al curs escolar 2019-2020 s’inicia aquest mes de maig.

Ajuts de menjador escolar atorgats per la Generalitat a través del Consell Comarcal

Poden ser beneficiaris d’aquest ajut els alumnes matriculats en un centre educatiu de Lliçà d’Amunt o del Vallès Oriental, sostingut amb fons públics de Catalunya, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil
i d’ensenyaments obligatoris, que compleixin amb els requisits especificats a les bases de la convocatòria.

Poden sol·licitar els ajuts de menjador escolar els pares, les mares, els tutors legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda dels beneficiaris. En cas de custòdia compartida, els dos progenitors han de signar la sol·licitud.

El període de presentació de sol·licituds és del 15 de maig al 5 de juny.

Ajuts de material escolar i sortides obligatòries d’educació infantil, primària i secundària, i de menjador i escolarització d’escoles bressol, atorgades per l’Ajuntament

L’ajuntament, a través de la regidoria d’Acció social, ofereix a les famílies amb infants i joves empadronats a Lliçà d’Amunt i escolaritzats als centres educatius dels municipi o externs, la possibilitat de tenir ajut social pel material escolar i les sortides obligatòries pel proper curs. L’ajut no inclou sortides no obligatòries ni activitats culturals ni llibres.

El període de presentació de sol·licituds és del 2 al 31 de maig.

Cal demanar cita prèvia a Acció social (93 860 72 20) per lliurar la sol·licitud omplerta i signada juntament amb la documentació obligatòria i complementària, mitjançant original i fotocòpia.

Ajuts escolars 2019-2020
Ajuts escolars 2019-2020