Creació d'un Centre Municipal Compartit d'Activitats Empresarials

Última revisió 14-05-2020 18:12
13/05/2020

L’Ajuntament està reformant un espai municipal del recinte d’Els Galliners per oferir un lloc de treball compartit i donar suport a autònoms i petites empreses recents.

Amb el reinici de les obres municipals i la reeactivació de les brigades de manteniment (obres, elèctrica i jardineria), s'estan portant a terme projectes que van quedar aturats per la declaració de l'estat d'alarma i altres nous.

Actualment, la Brigada d’obres municipal està treballant en l’habilitació d’un Centre Municipal Compartit d’Activitats Empresarials en un espai d’Els Galliners o antigues Cases dels mestres, on actualment hi ha l’Escola de Música, concretament al xamfrà entre l’avinguda dels Països Catalans i el carrer de Barcelona.

Aquest projecte, que forma part del segon document de mesures municipals treballat entre l’equip de govern i l’oposició per combatre els efectes del Coronavirus, té com a objectiu donar suport a persones autònomes i petites empreses de recent creació i/o en procés de consolidació, oferint-los allotjament a un preu reduït, a través d’una taxa pública que determinarà el reglament regulador. Com que ha de servir d’impuls per aquests emprenedors recents, es preveu limitar el temps d’allotjament a un màxim de tres anys.

Aquest espai se sumarà a la resta d’espais d’allotjament empresarial d’iniciativa municipal de la comarca (Caldes, Cardedeu, Les Franqueses i Granollers).

En el Centre Municipal Compartit d’Activitats Empresarials hi haurà quatre despatxos diferenciats i un espai comú. Es preveu poder oferir serveis de subministraments, connexió a Internet de fibra òptica, manteniment i neteja, alarma de seguretat, domiciliació fiscal de l’empresa, sala de reunions compartida amb projector i altaveus, espai de menjador, arxiu i autoservei d’impressora i fotocòpies.

També es comptarà amb el Servei d’Empresa i Ocupació de la Vall del Tenes (SEOVT) per oferir serveis complementaris d’assessorament empresarial, tramitacions i formació vinculada.

L’Ajuntament també es planteja oferir un descompte en la taxa per aquelles iniciatives empresarials engegades per persones emprenedores empadronades al municipi.

Plànol
Plànol