S'inicien les obres de substitució del clavegueram del carrer Josep Maria de Segarra

Última revisió 02-10-2019 09:31
02/10/2019

Un cop efectuada l’acta de replanteig, la setmana vinent el Consorci del Besòs iniciarà les obres de substitució del clavegueram del carrer de Josep Maria de Segarra, entre els carrers de Joan Maragall i Sant Pancraç, al barri de Can Salgot.

La renovació d’aquest tram de la xarxa de clavegueram també permetrà resoldre la problemàtica de l’enfonsament de la calçada en aquest punt.

L’empresa constructora farà la comunicació oportuna entre el veïnat de la zona.

Carrer de Josep Maria de Segarra
Carrer de Josep Maria de Segarra