Sol·licitud d'ajuts a entitats 2019

Última revisió 08-04-2019 11:59
08/04/2019

Un cop aprovades definitivament les bases especifiques dels ajuts a entitats per aquest any 2019, el període per presentar les sol·licituds estarà obert des del dilluns 15 d’abril, fins al dimarts 30 d’abril, ambdós inclosos.

Les entitats locals que reuneixin els requisits que consten a les bases podran presentar-se a les convocatòries que siguin del seu àmbit.

Els formularis estaran disponibles a l'OAC (Oficina d'Atenció al Ciutadà) i al web municipal.

Un cop finalitzat aquest termini, no s'acceptarà cap més sol·licitud; per això, és molt important que les entitats presentin les sol·licituds dins del període establert.

Aquest any, la sol·licitud i tots els altres tràmits s’han de fer telemàticament, amb signatura digital, d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).

Ajuts a entitats 2019
Ajuts a entitats 2019