Ple Municipal

El Ple municipal està composat per la totalitat dels regidors electes de l'Ajuntament:

PSC

ERC

EN COMÚ PODEM

Cs

JUNTS


Calendari

Les sessions ordinàries del Ple Municipal es celebren l'últim dijous de cada mes imparell (en el cas del mes de juliol s'acostuma a celebrar el penúltim dijous), a les 19 h, al Casal de la Gent Gran


Funcions

El Ple està integrat per tots els regidors. Celebra sessions ordinàries i extraordinàries, que són públiques. Entre altres funcions li correspon l'aprovació de totes aquelles matèries que requereixen una majoria especial, l'aprovació de reglaments i d'ordenances fiscals, determinar les formes de gestió dels serveis públics, l'aprovació del pressupost, l'aprovació de la plantilla i les relacions de llocs de treball, l'aprovació de projectes i la contractació d'obres i serveis quan superen el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, etc.

Vídeos

Vídeos dels plens municipals

Et pot interessar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 18-06-2019 09:39