LLiçà d'Amunt

Ajuntament de Lliçà d'Amunt
Escut Ajuntament de Lliçà d'Amunt

Deixalleria Comarcal

Descripció de l'equipament

La deixalleria és una instal·lació de recepció de residus municipals que permet la recollida selectiva dels materials domèstics o comercials que no tenen contenidor específic de recollida al carrer. Els ciutadans/anes, per tant, han de portar-hi els residus pels seus propis mitjans.


Hi ha dos grans tipus de residus admesos a la instal·lació:

 1. Residus voluminosos: mobles, ferralla, electrodomèstics, roba, restes vegetals, runes,...
 2. Residus especials: són aquells residus que, per la seva perillositat o toxicitat per a la salut i l’entorn, cal segregar de la resta de residus. Per exemple: bateries, piles, productes químics de tot tipus, fluorescents, olis de cuina, olis minerals, tòners

Cost

Particulars

El servei és gratuït, fins un màxim d’un metre cúbic per viatge per aquells materials que tinguin cost (quantitat tipificada com a domèstica).

 

Comerços i petits industrials

Es cobra una petita tarifa pel cost de tractament del residu en funció del volum aportat.

 

Horari d'hivern i d'estiu

 

 

Hivern

Estiu

 

1 setembre-31 juliol

1-31 d'agost

Dimarts

16-19h

14-19h

Dimecres a divendres

9:30-13:30h/ 16-19h

9-14h

Dissabte

9-15h

9-14h

Diumenge

9-14:30h

9-14h


Qui gestiona l'equipament?

 • Nom

  Consorci per a la gestió des residus del Vallès Oriental
 • Adreça

  Camí Ral, s/n
 • Horari

  de 9 a 14 hores
 • Email

  cresidusvo@cresidusvo.com
 • Web

  www.cresidusvo.com
 • Telèfon

  93 870 85 79
 • Fax

  93 860 16 69
 • Altra informació

  Savosa: www.savosa.com
  Telèfon: 93 870 87 53
  Fax: 93 870 16 71

Els habitatges que utilitzin la deixalleria tindran dret a una bonificació del 15% sobre el cost de la taxa de residus. Caldrà disposar del carnet d’usuari de la deixalleria, que es pot obtenir a l'Organisme de Gestió Tributària de Lliçà d'Amunt (c. de Rafael Casanova, 8, 1a planta). El carnet s’haurà de segellar quan es faci servir, com a mínim 8 vegades repartides durant tot l’any.


Dades de contacte

Adreça: av. dels Països Catalans , 6

Telèfon: 93 841 58 71


Llegeix el contingut de la pàgina

Imatges relacionades

 • Deixalleria comarcal

  Deixalleria comarcal

 • Deixalleria comarcal

  Deixalleria comarcal

© Ajuntament de Lliçà d'Amunt · C/ Anselm Clavé, 73 · 08186 · Tel. 93 841 52 25 · Fax. 93 841 41 75