LLiçà d'Amunt

Ajuntament de Lliçà d'Amunt
Escut Ajuntament de Lliçà d'Amunt

Deixalleria Municipal de Palaudàries

Descripció de l'equipament

La deixalleria és una instal·lació de recepció de residus municipals que permet la recollida selectiva dels materials domèstics o comercials que no tenen contenidor específic de recollida al carrer. Els ciutadans/anes, per tant, han de portar-hi els residus pels seus propis mitjans.


Hi ha dos grans tipus de residus admesos a la instal·lació:

 1. Residus voluminosos: mobles, ferralla, electrodomèstics, roba, restes vegetals, runes,...
 2. Residus especials: són aquells residus que, per la seva perillositat o toxicitat per a la salut i l’entorn, cal segregar de la resta de residus. Per exemple: bateries, piles, productes químics de tot tipus, fluorescents, olis de cuina, olis minerals, tòners

Cost

Particulars

El servei és gratuït, fins un màxim d’un metre cúbic per viatge per aquells materials que tinguin cost (quantitat tipificada com a domèstica).


Comerços i petits industrials

Es cobra una petita tarifa pel cost de tractament del residu en funció del volum aportat.

 

Horari d'hivern i d'estiu

 

 

Hivern

Estiu

 
 

1 setembre-14 juny

15 juny-31 d'agost

 

Dimarts a divendres

9-13:15h / 16-18h

10-13:15h / 16-19h

 

Dissabte

9-14h

9-14h

 

Diumenge

9-14h

9-14h

 

Qui gestiona l'equipament?

 • Nom

  Regidoria de Serveis Municipals
 • Adreça

  Carrer d'Anselm Clavé, 73
 • Telèfon

  93 841 52 25
 • Fax

  93 841 41 75

Els habitatges que utilitzin la deixalleria tindran dret a una bonificació del 15% sobre el cost de la taxa de residus. Caldrà disposar del carnet d’usuari de la deixalleria, que es pot obtenir a l'Organisme de Gestió Tributària de Lliçà d'Amunt (c. de Rafael Casanova, 8, 1a planta). El carnet s’haurà de segellar quan es faci servir, com a mínim 8 vegades repartides durant tot l’any.


Dades de contacte

Adreça: Camí de Palau, 40- 48

Telèfon: 93 863 99 51

Llegeix el contingut de la pàgina

Imatges relacionades

 • Deixalleria Palaudaries

  Deixalleria Palaudaries

© Ajuntament de Lliçà d'Amunt · C/ Anselm Clavé, 73 · 08186 · Tel. 93 841 52 25 · Fax. 93 841 41 75