LLiçà d'Amunt

Ajuntament de Lliçà d'Amunt
Escut Ajuntament de Lliçà d'Amunt

Nova convocatòria de subvencions per a entitats 2017

15 de març de 2017


L’Ajuntament ha aprovat inicialment les bases específiques dels ajuts a entitats per aquest any 2017.

 

L’aprovació inicial es va publicar al BOP el 10 de març. Transcorregut el termini d’exposició pública de 30 dies hàbils, que finalitzarà el 25 d’abril, si no s’han produït al·legacions, l’aprovació esdevindrà definitiva. Tot seguit, l’Ajuntament aprovarà les convocatòries i les comunicarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) del Ministeri d’Hisenda per a la seva immediata publicació al BOP, i s’obrirà el termini de presentació de sol·licituds de 10 dies hàbils, que es concretarà i serà convenientment anunciat per l’Ajuntament per tal que pugui arribar a totes les entitats.

 

Les entitats locals que reuneixin els requisits que consten a les bases podran presentar-se a les convocatòries que siguin del seu àmbit.

 

Un cop finalitzat el període de presentació de sol·licituds, no se n’acceptarà cap més; per això, és molt important que les entitats presentin les sol·licituds dins del període establert.

 

Els documents estaran disponibles a l’OAC (Oficina d’Atenció al Ciutadà) i a la pàgina web municipal.

 

Les convocatòries d’ajuts a entitats que ofereix l’Ajuntament per aquest any 2017 i els imports totals amb què s’ha dotat cada convocatòria són els següents:

 

Cultura:

 • Línia 1. Activitats veïnals per Festes de Barri: 10.000€
 • Línia 2. Activitats d’interès cultural al propi municipi: 20.000€
 • Línia 3. Participació a la festa de Carnestoltes en la categoria de comparsa o carrossa: 500€                                                    
 • Línia 4. Elaboració de carrosses que participin en la gran cavalcada de Reis: 500€
 • Línia 5. Desplaçament en activitats que promoguin el nom de Lliçà d’Amunt fora de l’àmbit local: 2.000€
 • Línia 6. Suport en el lloguer de la sala de l’Ateneu l’Aliança en la programació de les seves activitats: 5.000€

Esports:

 • Esdeveniments i actes esportius puntuals: 5.995€

Joventut:

 • Projectes per a la cohesió social, emancipació i participació dels joves del municipi: 2.500€

Educació:

 • Projectes adreçats a la socialització dels llibres de text i adquisició de material educatiu: 7.000€

Acció social:

 • Projectes per al foment de la igualtat d'oportunitats d'homes-dones o que facin palès el caràcter transformador de les experiències i sabers femenins: 550€

Gent Gran:

 • Projectes per a la participació de la gent gran del municipi en els diferents àmbits de la vida ciutadana: 1.750€

Cooperació:

 • Activitats de sensibilització ciutadana en l'àmbit de la solidaritat i la cooperació: 1.500€

Barris:

 • Realització d’activitats socioculturals als locals socials de Lliçà d’Amunt: 1.000€

Centres cívics:

 • Realització d’activitats socioculturals als centres cívics de Lliçà d’Amunt: 2.000€

No hi ha comentaris.
Llegeix el contingut de la pàgina
© Ajuntament de Lliçà d'Amunt · C/ Anselm Clavé, 73 · 08186 · Tel. 93 841 52 25 · Fax. 93 841 41 75