LLiçà d'Amunt

Ajuntament de Lliçà d'Amunt
Escut Ajuntament de Lliçà d'Amunt

Finalitza l'arranjament de camins rurals

10 de maig de 2017


A finals d'abril van finalitzar les obres de millora de diversos camins rurals del municipi, que es van iniciar el passat mes de febrer.


En concret, les tasques han consistit a repassar el ferm existent amb motoanivelladora; formació de trenques, cunetes i pendents longitudinals i transversals; i finalment, anivellació i compactació de la capa d’àrids.


La relació de camins arranjats és la següent: de Les Torres, Ca l’Aguilar, Can Pedrós, Can Peritxo, Can Genís, Can Xicota, de Can Xicota a Granollers, Can Vinyeta, Can Teixidor, Camí Antic de Caldes i Can Bosc.

 

Les feines d’arranjament es van adjudicar per Junta de Govern Local a l’empresa Excavacions Germans Casas, SL, per un import total de 29.990€ més IVA.

 

 


No hi ha comentaris.
Llegeix el contingut de la pàgina

Imatges relacionades

 • Camí de les Torres

  Camí de les Torres

 • Camí de Ca l’Aguilar

  Camí de Ca l’Aguilar

 • Camí de Can Genís

  Camí de Can Genís

 • Camí de Can Peritxo

  Camí de Can Peritxo

 • Camí de Can Xicota a Granollers

  Camí de Can Xicota a Granollers

© Ajuntament de Lliçà d'Amunt · C/ Anselm Clavé, 73 · 08186 · Tel. 93 841 52 25 · Fax. 93 841 41 75