LLiçà d'Amunt

Ajuntament de Lliçà d'Amunt
Escut Ajuntament de Lliçà d'Amunt

S'inicien les obres del clavegueram del carrer d'en Bosc

13 d'abril de 2017


La setmana vinent està previst que s’iniciïn les obres de clavegueram del carrer d’en Bosc, al nucli urbà.  Aquesta  actuació ha estat adjudicada a l’empresa Obres i Paviments Llobet SL per un import de 39.878,73€ més IVA, i tindrà una durada d’uns dos mesos, aproximadament.

 

Les feines s’iniciaran en el pou de registre ubicat a la zona de la pollancreda i es continuarà pel carrer d’en Bosc fins a trobar el camí de Can Carreres, també s’executarà un ramal en el camí de Can Roget.

 

Les obres consistiran en obrir una rasa per col·locar-hi un tub de polietilè de 350 mm de diàmetre, amb els corresponents pous de registre i les connexions pertinents als habitatges. Posteriorment, es reomplirà, es compactarà i s’hi col·locarà una capa d’asfalt de 5 cm de gruix.

 

Per tal de minimitzar les molèsties s’ha adequat el camí de Can Bosc com a alternativa als accessos de la zona.


No hi ha comentaris.
Llegeix el contingut de la pàgina

Imatges relacionades

  • Obres del clavegueram de carrer d'en Bosc

    Obres del clavegueram de carrer d'en Bosc

© Ajuntament de Lliçà d'Amunt · C/ Anselm Clavé, 73 · 08186 · Tel. 93 841 52 25 · Fax. 93 841 41 75