LLiçà d'Amunt

Ajuntament de Lliçà d'Amunt
Escut Ajuntament de Lliçà d'Amunt

Remodelació del servei de bus del mes d’agost

17 de juliol de 2017


La nova proposta combina quatre noves línies de forma alternativa. S’han adaptat les freqüències en funció de la demanda, optimitzant molt el temps del trajecte i permetent el transbordament a les línies interurbanes.

 

El mes d’agost baixa ostensiblement la demanda de transport públic al municipi. Davant d’aquesta davallada de demanda, l’Ajuntament, des de fa cinc anys, redueix el servei de bus urbà durant aquest mes, per poder dedicar més recursos a la resta de l’any, quan la demanda és més alta.


En aquests anys, s’han provat diferents formes de donar el servei, intentant cobrir, amb un sol vehicle, el major nombre de barris. Però, augmentava molt el temps del trajecte, es reduïen el nombre d’expedicions i, en molts casos, s’impedia el transbordament amb les línies interurbanes.


Per això, la regidoria de Transport públic i Mobilitat ha tornat a remodelar el servei de transport públic urbà del mes d’agost.La nova proposta combina quatre noves línies de forma alternativa. S’han adaptat les freqüències en funció de la demanda, optimitzant molt el temps del trajecte i permetent el transbordament a les línies interurbanes.


La línia A11 cobreix en 11 minuts el trajecte entre el passeig de Can Salgot i el Centre urbà. La línia A22 cobreix en 7 minuts el trajecte entre el carrer del Matarranya i el Centre urbà. La línia A3 arriba a Can Xicota en 5 minuts des del Centre urbà. I, finalment, la línia A4, arriba en 9 minuts a Can Farell des del Centre urbà.


Aquest nou servei estarà operatiu tots els dies laborables, de les 7 del matí fins a les 3 de la tarda, com cada any, durant el mes d’agost.


Amb aquest plantejament, es disposarà d’un servei de transport públic ràpid, que permetrà la mobilitat entre els barris del municipi i la connexió amb la terminal d’autobusos de l’Ajuntament, on poder transbordar a la resta de línies de busos interurbans que donen servei a Lliçà d’Amunt.


Aquestes quatre noves línies de bus urbà municipal que es posaran en marxa a l’agost formaran part de la nova xarxa de Transports de Lliçà d’Amunt, TLA, que entrarà en funcionament, de manera gradual, a partir del proper 4 de setembre i, per això, ja utilitzen la nova nomenclatura del servei.


No hi ha comentaris.
Llegeix el contingut de la pàgina

Imatges relacionades

  • TLA agost

    TLA agost

  • Plànol

    Plànol

  • Horari agost

    Horari agost

Documentació adjunta

© Ajuntament de Lliçà d'Amunt · C/ Anselm Clavé, 73 · 08186 · Tel. 93 841 52 25 · Fax. 93 841 41 75