LLiçà d'Amunt

Ajuntament de Lliçà d'Amunt
Escut Ajuntament de Lliçà d'Amunt

Pla d’inversions a la xarxa de distribució d’aigua 2017

7 d'agost de 2017


L’Ajuntament, en Junta de Govern, va aprovar el passat 5 de juny el Pla d’inversions a la xarxa d’aigua 2017. Aquest pla, liderat des de la regidoria de Companyies de Serveis, inclou inicialment 8 actuacions amb un cost aproximat de 470.000€. L’execució del Pla d’inversions en aigua 2016 ha finalitzat amb un estalvi d’uns 50.000€ sobre la despesa prevista, la disponibilitat dels quals s’arrossega al pla d’enguany.

 

En el segon Pla d’inversions a la xarxa d’aigua, corresponent al 2017, s’efectuaran renovacions de canonades a Can Salgot, Ca l’Artigues, Can Rovira Nou i Can Rovira Vell, així com millores en equips electrotècnics i de telegestió, i l’enderroc d’un dipòsit aeri fora de servei.


Els objectius del Pla són, principalment, reduir el número d’avaries i incidències, i que tinguin la menor afectació possible sobre els abonats, però també aprofundir en una gestió proactiva del servei que anticipi les situacions crítiques abans no es produeixin.


Aquestes són les actuacions que es duran a terme, les quals ja s’estan programant per començar a executar tan aviat com sigui possible:

 

  • Substituir les canonades del carrer Tres Feixes entre els carrers Ramon Llull i Josep Maria de Segarra (Can Salgot).
  • Substituir el tram final de les canonades del carrer Priorat, des del carrer Penedès (Ca l'Artigues).
  • Substituir un tram de canonada del carrer Bedoll (Can Rovira Nou).
  • Substituir les canonades del carrer Estany de Restanca (2a fase) entre els carrers Estany de la Murtra i Estany de Bulloses; i Estany de Sant Maurici entre els carrers Albufera i Estany de Banyoles (Can Rovira Vell).
  • Eliminació del dipòsit elevat del carrer Avellaner.
  • Instal·lació d’analitzadors continus remots de la qualitat de l’aigua.
  • Millora d’instal·lacions en pous i instal·lacions de Pineda Feu, Palaudalba i Centre Urbà.

 

El regidor de Companyies de Serveis, Iban Martínez, apunta que “Com sempre, l’elecció de les prioritats d’actuació ha estat difícil, donada la magnitud de la xarxa d’aigua del municipi (166 Km. de canonades per on passen uns 1.500.000 m3 l’any) i la molta feina que queda per fer”.


No hi ha comentaris.
Llegeix el contingut de la pàgina

Imatges relacionades

  • Obres al carrer del Tenes

    Obres al carrer del Tenes

© Ajuntament de Lliçà d'Amunt · C/ Anselm Clavé, 73 · 08186 · Tel. 93 841 52 25 · Fax. 93 841 41 75