LLiçà d'Amunt

Ajuntament de Lliçà d'Amunt
Escut Ajuntament de Lliçà d'Amunt

Conveni amb el Consorci per a la neteja del clavegueram

13 de febrer de 2018


L’Ajuntament ha signat un conveni de cooperació interadministratiu amb el Consorci Besòs Tordera relatiu al servei de neteja de la xarxa de clavegueram. El conveni té vigència des del 2018 fins al 2021, amb possibilitat de pròrrogues anuals.


A partir de la signatura d’aquest conveni, el Consorci Besòs Tordera, a través de l’ens de gestió creat, Drenatges Urbans del Besòs SL, durà a terme la gestió del manteniment de la neteja de la xarxa de sanejament del municipi, per tal d’aconseguir una evacuació correcta de les aigües residuals, que asseguri el compliment de les tasques higièniques, anti-inundacions i ambientals del sistema, un sistema de qualitat per als ciutadans i la capacitat de planificar adequadament.


Tot això es concreta en les feines següents:

 

 • Inspecció prèvia de l’estat de la xarxa
 • Neteja de la xarxa
 • Neteja d’embornals i reixes un cop a l’any
 • Neteges correctives
 • Manteniment de les estacions de bombeig
 • Manteniment dels punts de sortida al riu
 • Manteniment dels equips electromecànics
 • Inspeccions amb càmera CTTV
 • Actualitzacions a nivell d’oficina tècnica.

 

El cost anual d’aquestes feines és de 102.978,72€.


El Ple extraordinari del passat 19 d’octubre va aprovar el contingut del conveni i l’Alcalde, Ignasi Simón, va explicar que aquest servei es feia internament perquè els preus del Consorci es consideraven cars i les solucions que es donaven no es veien amb la qualitat suficient. Ara, però, els preus són millors i hi ha més garanties que el servei es farà bé; el Consorci Besòs Tordera amb la finalitat de satisfer les necessitats del medi fluvial de la conca del riu Besòs té interès en assolir un sanejament de les aigües residuals el més complet possible. A part del servei tècnic de manteniment, l’acord també preveu tasques preventives i anàlisis previs. A més, amb el conveni també ens repercuteixen les subvencions que demanen.


No hi ha comentaris.
Llegeix el contingut de la pàgina

Imatges relacionades

 • Logo del Consorci Besòs Tordera

  Logo del Consorci Besòs Tordera

Documentació adjunta

© Ajuntament de Lliçà d'Amunt · C/ Anselm Clavé, 73 · 08186 · Tel. 93 841 52 25 · Fax. 93 841 41 75