LLiçà d'Amunt

Ajuntament de Lliçà d'Amunt
Escut Ajuntament de Lliçà d'Amunt

S'inicien les obres de pavimentació dels carrers Bosc de la Riera i Pica d’Estats

13 d'abril de 2018


El proper dilluns, 16 d’abril, està previst que comencin les obres de pavimentació dels trams dels carrers Bosc de la Riera i Pica d’Estats, al barri de Can Xicota, que encara presenten una superfície de terra. La durada estimada de les obres és d’un mes i mig.

 

Les obres comprendran l’execució de la pavimentació del carrer en dos nivells: la calçada i la voravia, així com els moviments de terres i el clavegueram de pluvials necessari. La superfície de pavimentació dels carrers és de 3.560 m² i la seva longitud total és d’uns 610 m, aproximadament.

 

Els principals accessos rodats del barri de Can Xicota són els camins de Can Riereta i de Can Merlès. Els carrers on se situa l’obra són de baixa intensitat de trànsit. Durant les obres es garantiran els accessos continus a les finques i, en el cas que sigui necessari ocupar tota la via, es regularà el trànsit amb pas de vehicles alternatiu. Les zones de treball que hagin d’estar restringides al pas de vianants, per raons de seguretat, es senyalitzaran degudament.

 

L’empresa adjudicatària de l’obra és Artífex Infraestructuras, SL i l'import de l'adjudicació és de 151.636,49€ més l’IVA.


No hi ha comentaris.
Llegeix el contingut de la pàgina

Imatges relacionades

 • Zona de les obres

  Zona de les obres

 • Zona de les obres

  Zona de les obres

 • Zona de les obres

  Zona de les obres

 • Plànol projecte

  Plànol projecte

© Ajuntament de Lliçà d'Amunt · C/ Anselm Clavé, 73 · 08186 · Tel. 93 841 52 25 · Fax. 93 841 41 75