LLiçà d'Amunt

Ajuntament de Lliçà d'Amunt
Escut Ajuntament de Lliçà d'Amunt
|
 

Informació sobre la TDT

S’acosta la fase definitiva de l’apagada de la televisió analògica

El proper 1 d’abril es produirà l’apagada definitiva de les emissions analògiques de televisió. A partir d’aquest moment l’únic sistema de difusió de senyal de televisió serà la TDT – Televisió Digital Terrestre. L’Ajuntament té garanties de La Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació que la pràctica totalitat del municipi té cobertura mitjançant els repetidors existents a Collserola, Sant Celoni, Bigues, Montornès i Lliçà d’Amunt.

Cal recordar que la implantació d’aquest nou sistema implica una variació de l’oferta de canals disponibles. La recepció de canals d’àmbit estatal i català està garantida en qualsevol cas, però la concessió de canals locals de TDT es fa per comarques. Per tant l’oferta final de canals disponibles dependrà de la comarca on estigui ubicat el repetidor d’on rebem el senyal. Per exemple, si una antena que estava orientada a Collserola s’ha d’orientar al Montseny (Sant Celoni) per guanyar qualitat de senyal, no rebrem els mateixos canals. O bé en els casos que calgui instal·lar la TDT-SAT (TDT via satèl·it), malauradament no es podran rebre els canals comarcals. Cal aclarir que la composició de l’oferta final de canals respon al que marca la legislació estatal, sense que els ajuntaments hi puguin fer res al respecte.


En relació a la potència del senyal de TDT que es rep actualment, cal indicar que, un cop apagades les emissions analògiques, la recepció de la senyal de TDT es pot millorar reajustant l’amplificador de l’antena.

Documents

Enllaços d'interès

Llegeix el contingut de la pàgina
© Ajuntament de Lliçà d'Amunt · C/ Anselm Clavé, 73 · 08186 · Tel. 93 841 52 25 · Fax. 93 841 41 75