LLiçà d'Amunt

Ajuntament de Lliçà d'Amunt
Escut Ajuntament de Lliçà d'Amunt
|
 

Campanya de compostatge domèstic

Què és el compostatge?

La matèria orgànica residual de la cuina i el jardí pot ser transformada i aprofitada en el mateix lloc d’origen gràcies al procés natural del compostatge: els microorganismes de l’ambient s’encarreguen de degradar la matèria orgànica i convertir-la en terra vegetal, sense molèsties ni pudors. Aquest producte final, també anomenat compost, es pot aplicar a jardins, jardineres, testos, etc. El compostatge es pot fer a gran escala, en plantes industrials de tractament, o a casa.

Perquè es fa a casa?

A casa vostra llenceu molta matèria orgànica, de la cuina i del jardí, i en canvi després heu de comprar terra vegetal i adob pels jardins. No sembla millor aprofitar la nostra matèria orgànica en el nostre propi jardí? Aquesta pràctica no és nova, s’ha fet tota la vida a pagès!

Per altra banda, la gestió dels residus en general, i de les restes orgàniques en particular, és molt costosa, sobretot degut al transport dels residus entre l’indret on es produeixen i la planta de tractament. El compostatge domèstic estalvia així moltes emissions de gasos amb efecte hivernacle.

 

On es pot fer?

 

Un dels llocs ideals per fer compostatge domèstic és al jardí de les cases unifamiliars. També es pot fer en patis i jardins comunitaris, parcs, etc.

Qui pot participar en la campanya?

Totes les famílies amb casa a Lliçà d’Amunt que tinguin espai adequat per poder posar un compostador i vulguin experimentar un procés natural, senzill i útil de tractament domèstic de residus.

Què ofereix l’Ajuntament?

  • Informació on-line sobre la pràctica del compostatge (veure documentació i enllaços adjunts)
  • Un compostador subvencionat al 50%.

 

Com puc obtenir el compostador?

 

1. Cal estar empadronat al municpi.
2. Ompliu el ful d'inscripció i porteu-lo a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament

3. Feu un ’ingrés de 45 euros amb el concepte “CAMPANYA COMPOSTATGE: INOM I COGNOM” al següent compte de la Caixa de Catalunya:

2013 – 0222 – 29 - 0200675037  (Heu d’entregar la còpia del full d’ingrés a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de  l’Ajuntament).

Compostar a casa us estalviarà diners

Es bonifica el 15% de la taxa de residus a les famílies que facin compostatge domèstic. Si escau, es pot sumar al 15% de bonificació per ús de la deixalleria, i a d’altres de tipus social.

Per obtenir aquesta bonificació, cal dirigir-se a l'Oficina de l'Organisme Tributari, situada a la primera planta de l'edifici de la Policia Local, entre el 2 de gener i el 28 de febrer de l'any en vigor, i caldrà sol·licitar-ho anualment.

Demanar la bonificació implica acceptar la possibilitat que els serveis tècnics municipals puguin fer una visita de comprovació del procés de compostatge en qualsevol moment.

 

Dades del compostador subvencionat en la campanya

 

Està fabricat a Catalunya per l’empresa Compostadors, de Castelldefels, a partir de plàstic reciclat post-consum. Té una capacitat de 600 litres i, com que és modular, se’n poden adquirir ampliacions per adaptar-lo a produccions elevades de matèria orgànica.

Podeu mirar més informació a www.compostadores.com.

Compostador

 

 

Amb aquest formulari ens pot adreçar la seva petició de compostador a cost subvencionat.

Cost del compostador: 45 euros (cost real: 90 euros); subvenció del 50%.  • Sol·licitud de compostador a cost subvencionat *
    Imports  • CAPTCHA ImageRefresh Image

    Escriu els caràcters de la imatge.
  • * Camps obligatoris

NOTA LEGAL: D'acord amb el que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades de caràcter personal s'incorporaran al fitxer Usuaris de Serveis Municipals, del que és responsable l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt i seran objecte de tractament per a la gestió dels diferents serveis municipals de l'Ajuntament utilitzats pels usuaris, en l'àmbit de les seves funcions; no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei.
Podeu exercir els vostres drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació o supressió i la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les vostres dades, presentant instància a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (c. d’Anselm Clavé, 73, 08186, Lliçà d’Amunt), o en línia a través de la plataforma de tramitació e-TRAM. Heu d’indicar clarament a la vostra sol·licitud quin o quins drets exerciu.

 


Llegeix el contingut de la pàgina
© Ajuntament de Lliçà d'Amunt · C/ Anselm Clavé, 73 · 08186 · Tel. 93 841 52 25 · Fax. 93 841 41 75