Concurs oposició lliure de dues places d'agent de Policial Local, funcionari de carrera, i creació d'una borsa de treball

Finalitza termini presentació de documentació el 23 de març de 2020.