Convocatòria per a la promoció interna d'una plaça d'oficial de segona de la brigada municipal

Llista definitiva d'aspirants admesos i dates de les proves.