El nou centre urbà, més a prop de ser una realitat

Última revisió 31-12-2018 09:03
03/12/2018

Les conclusions generals del procés participatiu pel desenvolupament del centre de Lliçà d'Amunt es van presentar, el passat 1 de desembre, en un acte públic.

Els equips encarregats del procés participatiu i de l'elaboració del projecte pel desenvolupament del centre de Lliçà d'Amunt van manifestar que havien escoltat totes les demandes, algunes de caràcter general i altres de més concretes, i que havien pogut incorporat a la proposta una bona part de propostes ciutadanes que en principi no estaven previstes.

L'actual proposta pel centre de Lliçà d'Amunt passa per la creació de dos eixos: un eix urbà, al llarg del carrer de Folch i Torres, i un eix natural, al llarg del Torrent de Can Bosc. I, enmig, un espai cèntric representatiu del municipi. En l'eix urbà hi ha espai reservat per a nous equipaments i per a noves edificacions amb diversitat de tipologies. En aquest eix urbà i en les places previstes també hi ha espai per a usos comercials.

La regidora d'Urbanisme, Lourdes Estéfano, va dir que amb aquesta proposta ja estàvem al 30% de l'objectiu final; després de 20 anys discutint, finalment tenim una proposta de centre urbà, que era un objectiu a curt termini, que a llarg termini ha d'esdevenir una realitat".

La regidora d'Urbanisme va comentar que caldria l'acord dels propietaris i l'arribada d'inversors, però que estava convençuda que tot tiraria endavant, perquè es tractava d'una proposta molt atractiva. "Allò que semblava impossible, ja és més possible", va manifestar i, després d'agrair la implicació dels ciutadans en el procés participatiu, va concloure: "Lliçà d'Amunt s'ho mereix".