Iniciades les obres del carrer de La Fàbrica

Última revisió 01-02-2023 14:55
31/01/2023

Aquesta setmana s’han iniciat les obres d’ampliació del carrer de La Fàbrica, que completarà el seu traçat fins a l’avinguda del Països Catalans millorant la connectivitat del centre urbà.

L’àmbit d’actuació és la continuïtat del carrer de La Fàbrica, que actualment queda tallat en un tram d’uns 105 metres de longitud, per connectar el carrer d’Anselm Clavé i l’avinguda del Països Catalans. Un cop finalitzada aquesta obra es millorarà notablement la mobilitat, l'accés a l'equipament municipal de Can Godanya i la connectivitat del nucli urbà de Lliçà d’Amunt.

Les obres, que tenen una durada prevista de tres setmanes, inclouen les tasques de preparació del terreny amb la tala d’arbres, els moviments de terres per aconseguir la rasant definida en el projecte, la pavimentació i, finalment, el drenatge amb l’execució de dos embornals per a l’evacuació de les aigües de pluja.

Les obres han estat adjudicades a l’empresa Barnasfalt SA per un import de 77.235,56 € IVA inclòs.

Obres del carrer de La Fàbrica
Obres del carrer de La Fàbrica