Sessió ordinària del Ple Municipal

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ DE PLE

1.- Aprovació de l’acta anterior de data 21 de juliol de 2022.

2.- Donar compte dels Decrets d'alcaldia.

3.- Aprovació nomenclàtor camins municipals

4.- Aprovació mutació demanial subjectiva de l'edifici de l’antiga escola Sant Baldiri.

5.- Afers urgents.

6.- Mocions.

6.1 – Moció per a la millora del finançament de l’administració local.

7.- Precs i preguntes.

 

 

24/11/2022
Hora inici 19:00
93 841 61 55

Et pot interessar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 22-11-2022 10:08