El Camp de futbol millora la il·luminació amb LED

Última revisió 13-05-2022 10:20
13/05/2022

Aquest mes de maig, la brigada municipal ha realitzat la instal·lació de les lluminàries LED al Camp de futbol municipal.

El canvi de focus a la tecnologia LED suposa reduir el consum d’energia, disminuir la factura elèctrica, més durabilitat de les làmpades i una il·luminació més uniforme.

El camp de futbol disposa de quatre columnes de llum, abans cadascuna comptava amb cinc lluminàries d’halogenurs metàl·lics de 2.000 W, ara la brigada municipal ha instal·lat quatre lluminàries de LED de 1.200 W a cada columna. En total, hi ha una diferència de potencia de 20.800 W, que farà disminuir notablement l’import de la factura elèctrica.

El subministrament de les lluminàries LED es va adjudicar, per Junta de Govern Local, a l’empresa C.&G.Carandini, S.A.U., per un import de 14.862,40 €, sense IVA.