Eleccions als consells escolars

Última revisió 23-11-2021 13:30
23/11/2021

Del 22 al 26 de novembre, ambdós inclosos, les famílies han de votar les candidatures presentades per formar part dels consells escolars dels centre educatius.

El consell escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director o directora, professorat, alumnes, personal d'administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc. En el cas dels centres privats concertats, el consell escolar debat, avalua, analitza i pren decisions sobre els temes proposats pel titular del centre.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Podeu trobar més informació sobre els Consells escolars dels centres i el procés electoral al web del departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Eleccions als consells escolars
Eleccions als consells escolars