Els ajuntaments de Lliçà d'Amunt i Lliçà de Vall i l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil signen un conveni de col·laboració

Última revisió 28-07-2022 09:39
27/07/2022

El passat dijous, 21 de juliol, l’alcalde de Lliçà d’Amunt, Ignasi Simón, l’alcaldessa de Lliçà de Vall, Marta Bertran, el president de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Lliçà d’Amunt, Antoni Castellà, i el sotscap, Adrià Gispert, es van reunir per signar el conveni de col·laboració que regularà la prestació del servei de Protecció Civil en el municipi veí.

En el document s’acorda que l’Ajuntament de Lliçà de Vall podrà activar els serveis de l’Associació de voluntaris de Protecció Civil de Lliçà d’Amunt en situacions d’emergència directament a través de la Policia Local. En aquests casos no caldrà l’aprovació prèvia de l‘Ajuntament de Lliçà d’Amunt, i serà l’associació l’encarregada d’informar a l’alcalde.  Així mateix, l’Associació de voluntaris de Protecció Civil de Lliçà d’Amunt prestarà el seus serveis preventius en el terme municipal de Lliçà de Vall en una sèrie d’activitats anuals con el Carnestoltes, la Festa Major, la Fira de Nada, entre d’altres.

El conveni, que té una durada de dos anys prorrogables, estipula que l’Ajuntament de Lliçà de Vall farà una aportació econòmica de 5.000 euros anuals a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Lliçà d'Amunt, en concepte de despeses derivades del seu funcionament.

Per tal de fer un seguiment dels serveis, s’estableix, com a mínim, una reunió semestral entre els dos ajuntaments i l’associació de voluntaris.

Moment de la signatura
Moment de la signatura