Lliçà d'Amunt amplia l'oferta d'estudis de Formació Professional

Última revisió 11-05-2022 12:57
11/05/2022

A partir del proper curs escolar, hi haurà dos Cicles Formatius més, un de Grau Mitjà i un de Grau Superior, que s’afegiran a l’actual oferta, que compta amb un Cicle Formatiu de Grau Mitjà, un Programa de Formació i Inserció, i un Itinerari Formatiu Específic, tots vinculats a l’INS Lliçà.

El proper curs escolar 2022- 2023 Lliçà d’Amunt comptarà amb dos estudis més de Formació Professional (FP), dins de l’ensenyament post-obligatori: el Cicle Formatiu de Grau Mitjà “Guia en Medi Natural i Temps de Lleure” i el Cicle Formatiu de Grau Superior “Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, perfil professional Ciberseguretat”.

En aquests darrers quatre mandats, el nostre poble ha passat de no tenir oferta educativa de Formació Professional a comptar amb cinc estudis, vinculats a l’Institut Lliçà. El curs escolar 2011-2012 es va iniciar l’oferta d’FP amb el Cicle Formatiu de Grau Mitjà “Sistemes Microinformàtics i Xarxes”.

La titulació que s’obté en finalitzar un cicle formatiu de grau mitjà és la de tècnic o tècnica del perfil professional corresponent, que permet l’accés al món laboral, a altres cicles de grau mitjà o als cicles de grau superior.

Concretament, el Cicle Formatiu de Grau Mitjà “Sistemes Microinformàtics i Xarxes” capacita per instal·lar i mantenir serveis de xarxes fixes i mòbils, serveis d’Internet i sistemes informàtics i també per prestar suport als usuaris i usuàries.

El curs escolar 2017-2018 l’oferta es va ampliar amb el Programa de Formació i Inserció (PFI) “Auxiliar d’Hoteleria: Cuina i Serveis de Restauració”, adreçat a joves d’entre 16 i 21 anys que no han finalitzat l’Educació Secundària Obligatòria (ESO). Des de llavors fins ara, en aquests 5 cursos, 76 alumnes han cursat aquests estudis que capaciten per dur a terme operacions bàsiques de preparació i conservació d’elaboracions culinàries senzilles, així com les operacions de preparació i presentació d’aliments i begudes en establiments de restauració, assistint en els processos de servei i atenció al client. Aquest curs escolar 2021-2022, aquest PFI s’ha convertit en una Pla de Transició al Treball (PTT), passant de dependre de l’Ajuntament a dependre de la Generalitat.

El curs escolar 2020-2021 es va estrenar l’Itinerari Formatiu Específic (IFE) “Auxiliar en Manteniment d’Instal·lacions Esportives”, adreçat a alumnes amb necessitats educatives especials associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada, amb l’objectiu d’oferir atenció educativa, a l’etapa post-obligatòria, segons les necessitats individuals i les capacitats i habilitats pròpies. El primer curs escolar, 5 alumnes van iniciar aquests estudis que desenvolupen competències per fer tasques auxiliars en el control d’accés, circulació i assistència als usuaris i visitants d’instal·lacions esportives; el suport a l’organització d’activitats fisicoesportives seguint instruccions o un pla de treball; la prevenció per a la millora de la seguretat dins del recinte; la reposició o reparació d’avaries de nivell bàsic, i el tractament de dades, textos i confecció de documentació sota supervisió, observant les normes de prevenció de riscos laborals i la protecció mediambiental corresponents, i també competències de comunicació, autonomia personal i participació en activitats comunitàries. Aquest curs escolar 2021-22, l’han iniciat 9 alumnes.

El proper curs escolar 2022- 2023, s’estrenarà un altre Cicle Formatiu de Grau Mitjà, “Guia en Medi Natural i Temps de Lleure”, que capacita per organitzar itineraris i guiar grups per entorns naturals de muntanya baixa i mitjana, terreny nevat de tipus nòrdic, cavitats de dificultat baixa, barrancs de risc baix, medi aquàtic i instal·lacions d’oci i aventura (progressant a peu, amb cordes, en bicicleta, en embarcacions i a cavall), així com dinamitzar activitats de temps de lleure, adaptant les activitats a la tipologia dels participants, i respectant el medi ambient i garantint-ne la qualitat i la seguretat. 

I, el proper curs escolar, també s’estrenarà el primer Cicle Formatiu de Grau Superior, “Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, perfil professional Ciberseguretat”, que permet formar un professional per ser capaç d’analitzar la seguretat i proposar solucions als ciberatacs detectats, reconeixent-ne l’origen i motius; definir i implementar un funcionament segur per als dispositius mòbils i d’altres (IoT), i assegurar els serveis de xarxa per garantir-ne la seguretat.

La titulació que s’obté en finalitzar un cicle formatiu de grau superior és la de tècnic o tècnica superior del perfil professional corresponent, que permet incorporar-se al món laboral i accedir a estudis universitaris.

Nova seu dels estudis de formació professional

L’Ajuntament cedirà les instal·lacions de l’antiga escola Sant Baldiri a la Generalitat per tal de concentrar en aquest espai tota l’oferta educativa de Formació Professional que hi ha al municipi. 

Actualment, el Cicle Formatiu de Grau Mitjà “Sistemes Microinformàtics i Xarxes” es porta a terme a l’INS Lliçà i el Pla de Transició al Treball “Auxiliar d’Hoteleria: Cuina i Serveis de Restauració” i l’Itinerari Formatiu Específic “Auxiliar en Manteniment d’Instal·lacions Esportives” s’imparteixen a l’antiga escola Sant Baldiri. De fet, aquestes instal·lacions han estat un dels motius pels quals Lliçà d’Amunt ha aconseguit els dos estudis nous per al curs vinent, als quals optaven altres municipis. La Generalitat s’ha decantat pel nostre poble per tenir aquestes instal·lacions i per altres criteris com la proximitat a la capital de comarca i les bones comunicacions a nivell de transport. 

Preinscripcions

  • Programa de Formació i Inserció (PFI) “Auxiliar d’Hoteleria: Cuina i Serveis de Restauració”: del 2 al 13 de maig de 2022
  • Itinerari Formatiu Específic (IFE) “Auxiliar en Manteniment d’Instal·lacions Esportives”: del 16 al 27 de maig de 2022
  • Cicle Formatiu de Grau Mitjà “Sistemes Microinformàtics i Xarxes” i Cicle Formatiu de Grau Mitjà, “Guia en Medi Natural i Temps de Lleure”: del 17 al 23 de maig de 2022
  • Cicle Formatiu de Grau Superior, “Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, perfil professional Ciberseguretat”: del 25 al 31 de maig de 2022

 

Lliçà d'Amunt amplia l'oferta d'estudis de Formació Professional
Lliçà d'Amunt amplia l'oferta d'estudis de Formació Professional

Et pot interessar