Més de 38 mil euros en ajuts a entitats

Última revisió 07-09-2021 12:39
07/09/2021

L’Ajuntament ha atorgat les subvencions a les entitats del municipi que s’hi han acollit a les convocatòries de les diferents regidories municipals, d’ajuts per a projectes i activitats d’utilitat pública i interès social, per aquest any 2021.

En un primer acord, la Junta de Govern Local del passat 14 de juny va aprovar la concessió dels ajuts de les entitats locals d’àmbit cultural, juvenil, d’acció social, de gent gran i d’esports. I en un segon acord, del passat 3 de setembre, es van aprovar els ajuts de les convocatòries de Cohesió social - Locals socials, i d’Educació. Les convocatòries de Cooperació i de Centres cívics s’han declarat desertes, en no haver rebut cap sol·licitud dins el termini establert.

En total, l’Ajuntament ha atorgat ajuts per un valor de 38.091,73 €, desglossats per convocatòria:

Cultura:

  • Línia 1. Festes de barri: 1.189,78€
  • Línia 2. Activitats d’interès cultural al propi municipi: 18.785,29€                    
  • Línia 5. Desplaçament en activitats que promoguin el nom de Lliçà d’Amunt fora de l’àmbit local: 3.416,66€

Esports:

  • Línia 1. Esdeveniments i actes esportius puntuals: 8.500€

Joventut:

  • Projectes per a la cohesió social, emancipació i participació dels joves del municipi: 2.300€

Acció social - Dona:

  • Projectes per al foment de la igualtat d’oportunitats d’homes-dones o que facin palès el caràcter transformador de les experiències i sabers femenins: 550€

Gent gran:

  • Projectes per a la participació de la gent gran del municipi en els diferents àmbits de la vida ciutadana: 2.000€

Locals socials:

  • Projectes i activitats als locals socials: 350€

Educació:

  • Subvencions a AMPES de les escoles bressol municipals, per a projectes de col·laboració en l’adquisició de material educatiu: 1.000€

Justificació de les subvencions

Els ajuts es pagaran un cop les entitats presentin la preceptiva justificació. En les convocatòries de Cultura Línies 2 i 5, Joventut, i Esports, es va fer un primer pagament del 50% de l’ajut al mes de juliol.

Totes les entitats que han rebut un ajut econòmic per al desenvolupament de les seves activitats, han de fer el tràmit de justificació de l’ajut, que poden presentar un cop realitzin l’activitat subvencionada.

El termini màxim per justificar ve indicat en cada convocatòria, i és fins al 31 d’octubre en les convocatòries de Cultura Línia 1, Acció social - Dona i Esports, i fins al 30 de novembre en les altres tret de les excepcions indicades a les convocatòries corresponents.

Per fer-ho cal omplir els formularis a l’efecte amb les dades requerides i presentar-los telemàticament a través de la web municipal. Trobeu tota la informació i la documentació a l'espai web dedicat als ajuts a entitats.

 

Ajuts a entitats 2021
Ajuts a entitats 2021