Xifra oficial de població: 15.256 habitants

Última revisió 03-02-2020 14:55
03/02/2020

Al Ple municipal del passat dijous es va donar compte de la xifra oficial de població de Lliçà d’Amunt a 1 de gener de 2019 que és de 15.256 habitants.

L’Alcalde, Ignasi Simón, va explicar quatre dades curioses: durant l’any 2018 va haver-hi 1.050 altes al Padró d’habitants, 907 baixes, 117 naixements i 94 defuncions. L’Alcalde va anomenar les zones del poble de més població: centre urbà, Ca l’Artigues, Can Salgot i Can Rovira, per aquest ordre, un ordre que coincideix amb el del nombre d’altes i baixes. Simón també va comentar l’edat mitjana de la població, que ha passat de 36 anys fa 20 anys a 41 anys a l’actualitat, la qual cosa mostra una piràmide de població més grossa a la part central. La població creix en edat, va dir l’Alcalde, i, per tant, els serveis s’han d’enfocar cap a la gent més gran.