Concurs oposició lliure de dues places d'agent de Policial Local, funcionari de carrera, i creació d'una borsa de treball

Represa dels terminis de la convocatòria. Finalitza termini presentació documentació el 8 de juny de 2020.

Presentació telemàtica de les sol·licituds (plataforma de tràmits en línia)