Convocatòria, en caràcter d'urgència, d'una borsa de treball de psicòleg/oga PADI adscrita a Serveis Socials

Resultat del procés i creació de la borsa de treball