Més mesures municipals per pal·liar els efectes sòcio-econòmics del Coronavirus

Última revisió 13-05-2020 16:33
13/05/2020

L’equip de govern i l’oposició han treballat conjuntament un segon decàleg de mesures municipals per pal·liar els efectes sòcio-econòmics que la crisi sanitària del Coronavirus ha portat a la població lliçanenca.

L’equip de govern, reunit amb tots els partits polítics amb representació a l’Ajuntament, a través d’una Junta de Portaveus telemàtica, va consensuar, el mes de març, una sèrie de mesures socials i econòmiques per pal·liar l’efecte del Coronavirus en la població lliçanenca. Aquesta setmana, arriba una segona tanda d’accions concretes de l’Ajuntament, també elaborades conjuntament.

Es tracta de mesures sòcio-educatives com ampliar l’accés a les ajudes de Serveis Socials; mesures econòmiques que permetin utilitzar diners per a despesa corrent; mesures de precaució social com la suspensió de festes i la reactivació de serveis; i mesures per a petites empreses com la creació d’un Viver empresarial o l’Aprovació d’un Pla de Reactivació Econòmica Local, entre altres mesures que detallem a continuació:

Mesures sòcio-educatives

1. Dotació de punts MIFI a tot l'alumnat de Lliçà d’Amunt que per motius econòmics o estructurals no tinguin accés a la connectivitat per seguir les classes en línia que es puguin proposar fins a la restitució de la escola presencial.

2. Ampliació de les bases per facilitar l’accés als ajuts de Serveis Socials amb les mesures següents:   

  • Els ajuts de Serveis Socials es faran de manera immediata amb la valoració econòmica del moment de la demanda del ciutadà, sense perjudici d’una segona valoració en el moment de la percepció de les ajudes per atur o ERTO.
  • Incloure en els criteris socials els conceptes ERTO o ERE amb una puntuació de 1,25 punts en les valoracions socials i, en casos extrems, 2,50. punts.
  • Augmentar els criteris de pagament d’habitatge habitual fins als 700€ mentre que en les valoracions anteriors era de 600€.
  • Rebaixar de 70 punts a 52 punts la valoració econòmica i social per facilitar l’accés a les ajudes de Serveis Socials.
  • Ampliació dels ajuts per incorporar ulleres i odontologia, atenent exclusivament necessitats bàsiques i sempre que altres serveis públics no ho cobreixin.
  • Complement de beques menjador amb pressupost municipal per aquells alumnes que a causa de la crisi sanitària estiguin en risc d’exclusió social.
  • Cobrir els menjador escolar dels joves de Lliçà d’amunt que estan cursant els seus aprenentatges al centre d’atenció a la discapacitat APINDEP.
  • Fer arribar les beques complementàries a les famílies d’escola bressol per despeses d’alimentació i necessitats bàsiques per als seus infants.

Mesures econòmiques

3. Demanar a la diputació de Barcelona que permeti utilitzar el 30% els diners que arriben per les Meses de concertació per a Despesa corrent de l'Ajuntament.

Mesures de precaució social

4. Suspensió de la Festa de Sant Joan.

5. Suspensió de les Festes de barris.

6. Mesures de reactivació de serveis municipals.

7. Reactivació de les classes dirigides del Gimnàs del Pavelló d'Esports en directe, mitjançant una plataforma de videoconferència

8. Reobertura del Mercat Setmanal municipal a partir del 10 de maig, segons normativa vigent.

9. Reobertura de les Deixalleries a partir del dia 4 de maig.

10. Reiniciar les obres municipals en la mesura que sigui possible i la seguretat dels treballadors pugui estar assegurada.

11. Reactivació de les brigades de manteniment: obres, elèctrica i jardineria.

12. Prorrogar sense cost les llicències d’obra que s’hagin vist afectades pel virus COVID-19.

13. Garantir, sempre que la situació d’alarma i a sostenibilitat econòmica municipal ho permeti, la continuïtat en la contractació pública d’obres i serveis previstos per a l’exercici 2020.

Mesures per a petites empreses

14. Creació d’un Viver d’empreses i les seves bases reguladores per tal que pugui encabir nous models d’empresa que aprofitant les sinergies puguin donar viabilitat econòmica als emprenedors.

15. Compromís d’elaboració i aprovació d’un Pla de Reactivació Econòmica Local, atenent el teixit econòmic, comercial i industrial del poble (botigues, mercat dominical, indústries, productors d’alimentació, petites i mitjanes empreses en general). En aquest sentit, es proposa la immediata elaboració de les bases reguladores d’una 'Taula de dinamització econòmica' de Lliçà d’Amunt, per tal que es convoqui i que estableixi calendari de treball.

16. Obrir una convocatòria i redacció de les bases reguladores per generar uns ajuts extraordinaris en règim de concurrència competitiva per als establiments comercials i empresarials, inclosos els autònoms.

17. Millorar el portal web llac.cat, fent-lo evolucionar per donar resposta real a les necessitats del teixit comercial del nostre poble.

Segon decàleg de mesures socials i econòmiques
Segon decàleg de mesures socials i econòmiques