Convocatòries de personal


Torn lliure

En tràmit

Concurs públic per a la creació d'una borsa de treball de Tècnica d'Educació Infantil

Anunci aprovació bases i inici termini de presentació de documentació. El RD 463/2020, de 14 de març, estableix la suspensió dels terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. En conseqüència, els terminis vinculats als tràmits de les convocatòries vigents queden suspesos. Els nous terminis es fixaran quan perdi vigència l'ementat decret i finalitzi el periode d'alarma.

Concurs oposició lliure d'una borsa de treball d'administratiu/va, adscrita al departament de recursos humans

Finalitza termini presentació de documentació el 23 de març de 2020.

Convocatòria d'una plaça d'administratiu/va mobilitat, personal funcionari interí, adscrita a Governació

Llistat definitiu d'admesos i exclosos. La data de les proves es publicarà un cop passi l’estat d’alarma.

Finalitzades

Convocatòria urgent borsa de treball monitor/a d'esports

Resultat de la creació de la borsa de treball de monitor/a d’esports

Borsa de treball amb caràcter d'urgència i excepcional per cobrir llocs de treball de dinamitzador/a juvenil

Creació de la borsa de treball amb vigència fins l'1 d'octubre de 2019.

Convocatòria provisió dues places d'agent de la Policia Local i borsa de treball

Resultat final del procés selectiu i creació de la borsa de treball.

Desistiment

Torn Promoció Interna

Desistiment

Seleccions de caràcter temporal

En tràmit

Desistiment

Provisió de llocs

En tràmit

Finalitzades

Desistiment

Et pot interessar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 03-04-2019 12:27