Comissions informatives

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TEMES SECTORIALS

PSC

Mariona Pedrerol Villarroya

ERC

Mercedes Mateo Fiérrez

ICV-EUIA

Antonio Polo Lama

PP

Àngela Roca Corts

CIU

Manel Busquets Mateu

COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME

PSC

Lourdes Estéfano Orozco

ERC

Jordi Regales Pou

ICV EUIA

Antonio Polo Lama

PP

Àngela Roca Corts

CIU

Manel Busquets Mateu

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA

PSC

Jordi Juárez Heredia

ERC

Iban Martínez i Asensio

ICV EUIA

Antonio Polo Lama

PP

Francisco Javier Millán Vidal

CIU

Manel Busquets Mateu

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

PSC

Jordi Juárez Heredia

ERC

Iban Martínez i Asensio

ICV EUIA

Antonio Polo Lama

PP

Francisco Javier Millán Vidal

CIU

Manel Busquets Mateu

 

Calendari: les Comissions informatives tenen lloc el dijous anterior a la celebració del ple municipal, ja sigui ordinari o extraordinari. Aquestes sessions no estan obertes al públic.

Funcions: Les comissions informatives són òrgans d'estudi, informe o consulta que tracten els assumptes que s'han de sotmetre al ple i que els correspongui per raó de la matèria. Cada ajuntament crea i determina el nombre i l'àmbit, i estan integrades per totes les forces polítiques en proporció al nombre de regidors que tenen al Ple.

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 21-01-2019 09:13