Informacions actualitzades per a persones desocupades i treballadores per compte aliè

Última revisió 31-03-2020 13:12
30/03/2020

La regidoria de Promoció Econòmica ha fet un recull d'informacions i novetats normatives que fan referència a diferents situacions de les persones desocupades i treballadores per compte aliè:

Enllaços d'interès i normativa completa:

FAQs sobre restriccions d'activitats laborals no essencials
FAQs sobre restriccions d'activitats laborals no essencials