La tramitació d'ajuts a entitats 2020 s'endarrereix respecte a les dates previstes

Última revisió 17-04-2020 17:45
17/04/2020

Un cop acabi l'estat d'alarma i s'aixequi la suspensió de terminis administratius, es reprendrà el calendari de tramitació d’aquests ajuts.

Les bases de les convocatòries d’ajuts a entitats per aquest any 2020 encara no estan aprovades definitivament. Tres dies abans del final del període d'exposició pública es va dictar el decret d'alarma sanitària a causa del Coronavirus i es van suspendre tots els terminis administratius. Quan s’aixequi aquesta suspensió, es reanudarà el còmput de dies en exposició pública i, un cop completat, si no s'han presentat al·legacions, les bases quedaran aprovades definitivament. 

De tota manera, un cop acabi el confinament, caldrà saber quines normes, recomanacions o prohibicions hi haurà respecte als actes amb assistència de grups de persones, ja que aquests ajuts s’adrecen precisament a activitats amb pluralitat de participants. I, amb la normativa a les mans, caldrà revisar les convocatòries d’ajuts per veure si són viables o no i, en cas afirmatiu, adaptar-les a la normativa vigent.

Per la seva part, les entitats hauran de planificar les activitats i presentar les sol·licituds d’ajuts respectant el nou marc normatiu.

Un cop es reprengui la tramitació de la convocatòria, se n'informarà convenientment.

Ajuts a entitats 2020
Ajuts a entitats 2020