Reobertura del mercat setmanal

Última revisió 04-05-2020 13:08
04/05/2020

A partir del diumenge 10 de maig, l’Ajuntament reobre el mercat setmanal, tot i que amb restriccions.

Durant gairebé 25 anys, el mercat setmanal de marxants del diumenge no havia patit mai una aturada com la obligada per l’estat d’alarma decretat a conseqüència de la crisi sanitària ocasiona per la malaltia virològica de la Covid-19. Ha estat tancat durant 7 setmanes.

A partir de l’aixecament gradual de l’estat d’alarma, el  mercat setmanal reobrirà a partir del proper diumenge 10 de maig. De tota manera, només hi haurà les parades d’alimentació (23), segons les directrius marcades per les administracions estatal i autonòmica. Aquestes directrius seran les que marcaran la reincorporació de parades d’altres productes.

Amb caràcter provisional, les parades es redistribuiran al llarg de l’avinguda dels Països Catalans, entre el carrer Lleida i la rotonda del Tricentenari, en un únic sentit i convenientment separades entre elles (2 metres); per tant, algunes modificaran el lloc habitual de venda. També hi haurà itineraris d’entrada i sortida per als vianants.

A més, hi haurà una separació d’1 metre entre els productes de les parades i els consumidors (hi haurà una tanca), els quals no podran tocar la mercaderia, només podran fer-ho els venedors, que aniran protegits amb mascareta i guants. 

El personal municipal de control del mercat es reforçarà i tindrà cura que el mercat funcioni de manera ordenada.

La regidoria de Promoció econòmica demana als compradors l’adopció d’una sèrie de mesures:

 1. Evitar les aglomeracions en una única parada.
 2. Demanar la tanda, respectar-la i mantenir una distància d’1’5 metres entre compradors.
 3. Seguir les indicacions del venedor.
 4. No tocar ni triar els articles; només pot fer-ho el venedor.
 5. Utilitzar mascareta i guants i, un cop utilitzats, llençar-los en el contenidor de brossa (gris).
 6. Respectar les indicacions del personal municipal de control.
 7. No llençar brossa ni escombraries al terra per evitar la brutícia al carrer però també la contaminació virològica.

Per altra banda, els marxants, a més de respectar el Reglament de funcionament intern, també estan obligats a:

 1. Recordar als clients la necessitat de mantenir una distància de seguretat mínima d’1,50 m. entre ells.
 2. Recordar als compradors de demanar i respectar la tanda.
 3. Només pot tocar els productes el venedor; la clientela no pot triar-los ni tocar-los.
 4. És obligatori l’ús de guants i mascareta per servir els productes, que s’hauran de renovar després de diversos usos i llençar-los separats de la resta de deixalles.
 5. En la mesura que sigui possible, cobrar amb targeta de dèbit, crèdit, pagament telefònic Bizum o altres.
 6. Localitzar el personal municipal de control per realitzar consultes.

 

 

Fruita
Fruita