Convocatòria de places Pla d'Ocupació local 072021

Puntuació obtinguda de la fase de concurs i de les entrevistes