Consells de Participació

Consell Sectorial de Dinamització Econòmica

El Consell Sectorial de Dinamització Econòmica i Social de Lliçà d’Amunt, aprovat pel Ple Municipal del  maig de 2020, es constitueix com a òrgan consultiu i de participació de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt en matèria de desenvolupament econòmic i social local.

Qui forma part del Consell Sectorial de Dinamització Econòmica 

- President: l’Alcalde/ssa

- Vicepresident: el Regidor/a amb competències delegades en l’àmbit de la promoció econòmica.

Vocals:

- Un representant de cada partit o coalició política amb representació al Ple municipal.

- El representant del Servei d’Empresa i Ocupació de la Vall del Tenes.

- Un representant de l’Associació de Comerciants, Empresaris i Professionals de Lliçà d’Amunt (ACLL).

- Secretari/ària: Tècnic/a de promoció econòmica

 

Reglament

Consell Escolar Municipal

Reunions periòdiques on es reuneixen representants de totes les direccions de escoles bressols, escoles i instituts així com a representant de pares i mares per tal de parlar sobre aspectes importants de la educació al nostre municipi. En aquestes sessions s’aprova el calendari escolar.

Qui forma part del Consell Escolar Municipal 

  • L' Alcalde com a President
  • Regidor d'Educació
  • Secretària: tècnica d'Educació
  • Direccions de tots els centres escolars del municipi
  • AMPES (Associacions de mares i pares d'alumnes) de tots els centres escolars del municipi
  • L'Escola de Música de la Vall del Tenes
  • Servei d'Ocupació i Empresa de la Vall del Tenes (SEOVT)

Reglament

Actes:

NOTA: No s'han celebrat més reunions del Consell Escolar Municipal .

Consell d'Infants

El Consell d’Infants és un òrgan estable, amb la finalitat de treballar amb infants del municipi  els valors i principis de la democràcia, sensibilitzar i  conscienciar sobre les necessitats de l’entorn immediat, donar l’oportunitat d’implicar-se en temes i projectes vinculats en la transformació real del municipi i on tinguin  l’oportunitat d’exercir la ciutadania, aportant la seva opinió sobre aspectes relacionats amb la millora del seu poble.

Qui forma part del Consell d'infants de Lliçà d'Amunt

El Consell d’Infants de Lliçà està format per un infant de cinquè i un de sisè de cada escola de Lliçà d’Amunt.

S’escollirà a més a més un suplent per, en el cas que el conseller o consellera no pugui assistir a les reunions, que sigui el suplent qui ho faci.

Com s'escullen els consellers o conselleres

S’escolliran els nens i nenes al atzar, utilitzant el mateix procediment que es va realitzar per escollir la comissió de treball.

Cada any es faran unes dinamitzacions a totes les aules de cinquè (al començament de curs), la persona dinamitzadora anirà a les aules a explicar que és el Consell d’Infants i què implica. Al cap d’una setmana aquesta persona tornarà a les aules a fer el sorteig. Sortiran a l’atzar 2 nens o nenes indistintament: un conseller o consellera i un suplent.

Renovació

El Consell d’Infants de Lliçà es renovarà cada any, la meitat del seus membres. Els nens i nenes formaran part del Consell durant dos cursos escolars (cinquè i sisè).

Quan es duran a terme les sessions del Consell d'Infants

El Consell d’Infants es reunirà el primer divendres de cada mes en horari de 17:00h a 20:00h.

Funcions del Consell d'Infants

Per una banda els nens i nenes podran ser consultats per l’equip de Govern en aquelles qüestions que se’ls requereixi i que els afecti.

Per altra banda el Consell tindrà responsabilitat de crear projectes en el si d’aquells aspectes que el mateix òrgan consideri. Aquests projectes podran sortir dels propis nens o nenes del Consell o podran ser encàrrecs polítics que l’equip de Govern Municipal faci.

Actes:

Consell Municipal de Participació Ciutadana o Consell de Poble

El Consell Municipal de Participació Ciutadana o Consell de Poble és creat de conformitat amb allò que s'estableix en el Reglament Orgànic Municipal (ROM). Aquest Consell és el màxim òrgan consultiu i de participació del poble de Lliçà d'Amunt, on els representants de la ciutadania, escollits segons determina el ROM i els representants de l'Ajuntament, debaten els principals afers del municipi.

Reglament

Actes:

NOTA: No s'han celebrat més reunions del Consell Municipal de Participació Ciutadana.

Consell Sectorial de Cultura

El Consell Sectorial rep el nom de Consell Sectorial de Cultura, CSC a partir d'ara, i és creat de conformitat amb allò que s'estableix en el Reglament Orgànic Municipal (ROM). Aquest Consell és un òrgan de participació sectorial de caràcter consultiu de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt, que té la funció d'assessorar-lo en totes les matèries que l'Ajuntament li consulti mitjançant l'elaboració d'informes, dictàmens i qualsevol altre tipus d'aportació i/o recomanació d'interès per a la promoció de la cultura.

Reglament

Actes

NOTA: No s'han celebrat més reunions del Consell Sectorial de Cultura

Consell Sectorial d'Esports

El Consell Sectorial rep el nom de Consell Sectorial d'Esports, CSE a partir d'ara, i és creat de conformitat amb allò que s'estableix en el Reglament Orgànic Municipal (ROM). Aquest Consell és un òrgan de participació sectorial de caràcter consultiu de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt, que té la funció d'assessorar-lo en totes les matèries que l'Ajuntament li consulti mitjançant l'elaboració d'informes, dictàmens i qualsevol altre tipus d'aportació i/o recomanació d'interès per a la promoció de l'esport.

Reglament

Actes:

NOTA: No s'han celebrat més reunions del Consell Sectorial d'Esports

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 17-09-2021 14:25