Endeutament municipal

L'endeutament municipal a data 31 de desembre de 2020 és de: 5.489.397€ (xifra provisional fins al tancament de l'exercici 2020)

En els darrers anys s'ha reduït l'endeutament municipal, principalment, per l'assumpció i l la gestió directe de serveis que estaven externalitzats i per una contenció notable de la despesa municipal.

          

Et pot interessar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11-03-2021 12:31