Ajuts a entitats

Bases reguladores

Bases reguladores específiques per a la concessió anual de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes i activitats d'utilitat pública i interès social.

Català

Castellà


Convocatòries i sol·licituds 2021

Un cop publicades al BOPB les convocatòries dels ajuts a entitats per a aquest any 2021, s'obre el període per presentar sol·licituds, que comença el dilluns 24 de maig, i s’allargarà fins al divendres 4 de juny, ambdós inclosos.

Les entitats locals que reuneixin els requisits que consten a les bases, podran presentar-se a les convocatòries que siguin del seu àmbit. Les entitats hauran de planificar les activitats i presentar les sol·licituds d’ajuts respectant les normes de seguretat en relació amb la covid-19.

Un cop finalitzi el termini de sol·licitud no s'acceptarà cap més sol·licitud; per això, és molt important que les entitats presentin les sol·licituds dins del període establert.

La sol·licitud i tots els altres tràmits s’han de fer electrònicament, amb signatura digital, d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).

Les convocatòries que ofereix l’Ajuntament per aquest any 2021 i els imports totals amb què s’ha dotat cada convocatòria són els següents:

Cultura:

Esports:

Joventut:

Acció Social:

Gent Gran:

Cooperació:

Locals socials:

Centres cívics:

Educació

Termini de sol·licitud del 13 al 26 de juliol ambdós inclosos


Documentació per a la sol·licitud


Documentació per a la justificació


Avís en relació a la protecció de dades de l'Ajuntament

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 13-07-2021 11:09