Calendari de preinscripció i matrícula per al proper curs escolar

Última revisió 13-05-2019 11:47
13/05/2019

Primer cicle d’educació infantil en llars d’infants o escoles bressol públiques:

 • Període de presentació de sol·licituds: del 13 al 24 de maig
 • Període de matrícula: del 19 al 26 de juny

Més informació: a les escoles bressol municipals

Ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria (ESO):

 • Període de matrícula per a l’alumnat preinscrit amb plaça assignada al segon cicle de l’educació infantil, a l’educació primària o al primer curs de l’ESO: del 20 al 26 de juny
 • Període de matrícula ordinària per a l’alumnat preinscrit amb plaça al segon, tercer i quart curs de l’ESO o de confirmació de plaça assignada a l’ESO en cas de l’alumnat pendent de l’avaluació de setembre: del 27 de juny al 3 de juliol

Batxillerat:

Per a l’accés a qualsevol modalitat del batxillerat:

 • Període de presentació de sol·licituds: del 14 al 21 de maig. Es pot presentar la documentació fins al dia 23 de maig.
 • Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça assignada al batxillerat o de confirmació de la plaça assignada, en el cas dels alumnes pendents de l’avaluació de setembre: del 9 al 15 de juliol
 • Període de matrícula extraordinària per als alumnes de batxillerat pendents de l’avaluació de setembre: del 6 al 10 de setembre

Per a l’accés als estudis de doble titulació de batxillerat i baccalauréat:

 • Període de presentació de sol·licituds al centre: del 2 al 6 de maig
 • Publicació al centre de la llista d’alumnes admesos: 13 de maig

Cicles formatius de formació professional de grau mitjà:

 • Període de presentació de sol·licituds: del 4 al 21 de maig. Es pot presentar la documentació fins al 23 de maig
 • Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 9 al 15 de juliol

Programes de formació i inserció:

Poden participar-hi els joves no ocupats que compleixen com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21, l’any d’inici del programa, que hagin deixat l’ESO sense obtenir-ne el títol i que en el moment d’iniciar els programes no segueixen estudis en el sistema educatiu ni participen en altres accions de formació.

 • Període de presentació de sol·licituds: del 13 al 24 de maig, ambdós inclosos
 • Publicació de les llistes definitives amb l’alumnat admès: 1 de juliol
 • Període de matrícula: del 2 al 19 de juliol, ambdós inclosos, i del 2 al 5 de setembre, ambdós inclosos

Calendari de preinscripció i matrícula per al proper curs escolar
Calendari de preinscripció i matrícula per al proper curs escolar