Canvis en els títols i tarifes del transport públic per al 2020

Última revisió 18-12-2019 09:36
13/12/2019

El Consell d’Administració de l’Autoritat del Transport Metropolità va aprovar el passat dijous, 12 de desembre, la nova proposta de títols i tarifes de transport públic per al proper 2020. La nova política tarifària afavorirà les persones usuàries més recurrents, amb una baixada de preu entorn al 25%, en els abonaments de transport. Els nous títols i preus aprovats es podran adquirir a partir de l’1 de gener en els punts de venda habituals.

Entre la nova proposta destaca la creació de la T-usual, una targeta pensada per poder realitzar viatges il·limitats durant 30 dies. Serà personalitzada, és a dir, amb DNI de la persona titular, i no la podrà utilitzar ningú altre. El seu preu per a una zona tarifària serà de 40 euros.

La segona targeta de nova creació és la T-casual, la nova targeta de 10 viatges, unipersonal: la podrà utilitzar qualsevol persona que en sigui la portadora, però no permetrà viatjar al mateix temps més d’una persona. El seu preu, per a una zona tarifària, serà d’11,35 euros.

Finalment, el Consell va aprovar la creació d’un nou títol denominat T-familiar, que permetrà fer 8 viatges en 30 dies consecutius des de la seva primera validació. Tindrà un preu de 10 euros per a una zona tarifària i entrarà en vigor l’1 de març. Una targeta de caràcter multipersonal que no requereix cap acreditació.

Una altra de les novetats aprovades és la reducció de preu de la T-jove en un 25%, targeta amb la que els menors de 25 anys poden fer viatges il·limitats durant 90 dies consecutius; la T-jove d’una zona tarifària passarà dels 105 actuals a 80 euros a partir del dia 1 de gener. Igual que la T-usual es tracta d’un abonament personalitzat que precisa del DNI de la persona usuària, i només aquesta persona pot utilitzar.

D’altra banda, cal destacar que s’elimina el cost inicial d’emissió de 35 euros de la T-16, targeta gratuïta també personalitzada que permet fer viatges il·limitats als menors de 16 anys dins la zona tarifària en la que resideix el nen o la nena. Sí que es mantindrà el cost de 35 euros en cas de duplicat per pèrdua.

Amb la nova política de tarifes, les persones usuàries habituals disposen d’una oferta troncal d’abonaments del Sistema Tarifari Integrat: T-16, T-jove i T-usual permetran a totes les franges d’edat de la població viatjar a preus competitius de respectivament 0€, 0,48 i 0,67€ el viatge (si tenim en compte l’ús mitjà d’aquests títols).

La quarta targeta de nova creació aquest 2020 és la T-grup, una targeta multipersonal que, amb el mateix cost unitari que la T-casual, permetrà fer 70 viatges en 30 dies (79,45€ per a una zona). És un títol pensat per a l’ús ocasional del transport públic per part de grups, com ara escolars, esportius o d’altres. En ser multipersonal, es pot validar tantes vegades com les persones usuàries vulguin en un mateix trajecte, fins al màxim de 70.

La T-dia, amb viatges il·limitats durant 24 hores, passarà a valer 10,50€, la d’una zona tarifària. Continuarà en vigor la T-verda, gratuïta i amb viatges il·limitats durant tres anys per a persones que hagin desballestat el seu vehicle privat contaminant i hagin renunciat a comprar-ne cap altre en tres anys. A l’àmbit metropolità (36 municipis), la gestiona l’AMB a través d’AMB Informació. Fora l’àmbit metropolità, per a les persones empadronades a la resta de municipis de la xarxa integrada, l’AMTU.

Consolidació de la tarifació social

Pel que fa a la gamma de títols de tarifació social, es mantenen els títols FM/FN per a famílies monoparentals i nombroses, amb una reducció del preu d’un 25% de mitjana, excepte l’abonament trimestral, que desapareix en fer-ho la T-trimestre. També es manté la bonificació de la T-usual per a persones en situació d’atur que reuneixin les condicions establertes, títol que es congela amb un preu de 9,95 €.

Títols adquirits durant el 2019: bescanvis i caducitat

L’actual T-10 es podrà utilitzar fins al 29 de febrer amb caràcter multipersonal. Tots els altres títols adquirits el 2019 podran utilitzar-se fins a la seva data de caducitat. A partir de l’1 de març es podrà adquirir la T-familiar.
 

Font: ATM.cat - Àrea de comunicació

Títols i tarifes 2020
Títols i tarifes 2020

Documents adjunts