La Policia Local, molt més que un cos de seguretat

Última revisió 27-11-2019 12:38
27/11/2019

En aquesta època de l’any, però, la major part dels esforços se centren en la seguretat ciutadana.

La Policia Local està formada per una plantilla de 27 treballadors/es (19 agents, 3 caporals, 2 sergents i 1 sotsinspector, més 2 administratius) i hi ha processos oberts per a nous agents i promocions internes per a comandaments. Té la seu al número 8 del carrer de Rafael Casanovas i està operativa les 24 hores del dia els 365 dies de l’any (telèfon 93 860 70 80).

La funció principal de la Policia Local és la seguretat ciutadana. En aquest sentit, els agents protegeixen les autoritats locals, vigilen les instal·lacions municipals i els espais públics, actuen per prevenir actes delictius, controlen el consum i/o la tinença de drogues o substàncies estupefaents a la via pública, controlen l’absentisme escolar, protegeixen les víctimes de violència de gènere, supervisen la gent gran en situació de risc, resolen conflictes i col·laboren
amb altres cossos de seguretat, entre altres qüestions relatives a la seguretat ciutadana.

En aquesta tasca principal, la col·laboració ciutadana és un complement fonamental per a l’èxit de les actuacions policials, ja que esdevé una font molt important d’informació.

Una altra de les funcions de la Policia Local és la de policia de proximitat, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels ciutadans: custòdia de claus de domicilis d’usuaris del servei de teleassistència, mediació en la resolució de conflictes d’àmbit comunitari, etc.

L’atenció ciutadana és una altra funció de la Policia Local. En aquest àmbit, a més de coordinar i assistir les patrulles, i de fer tasques administratives, es fa atenció telefònica i presencial al ciutadà, tramitació de denúncies penals, etc.

El control sobre l’adequació a la normativa administrativa municipal (ordenances, bans, reglaments, etc.) per mitjà d’inspeccions és una altra de les tasques de la Policia Local.

I, és clar, també fan una altra tasca prou coneguda com és la gestió del trànsit (regulació, controls, diligències, educació vial...).

En aquesta època de l’any, on els dies es fan més curts i les nits s’allarguen, la Policia Local centra la major part dels esforços en la seguretat ciutadana, concretament en la prevenció de robatoris, un acte delictiu que preocupa molt al ciutadà perquè és un atac directe a la intimitat.

No és una problemàtica exclusiva de Lliçà d’Amunt; el robatori a domicilis és la segona prioritat dels Mossos d’Esquadra després del terrorisme.

En el nostre municipi, amb una extensió de 22,3 km2 i una tipologia d’habitatges unifamiliars, la prevenció de robatoris resulta una tasca molt costosa i que implica molts recursos per part de la Policia Local.

Policia Local
Policia Local

Et pot interessar