OMIC (Oficina Municipal d'Informació a les persones consumidores)

c. d'Anselm Clavé, 73 (Dins de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament) 08186 - Lliçà d'Amunt

93 841 52 25 (e

els dilluns, 16.30 a 18.30 h, i els dijous de 9 a 11h, en hores concertades.

Imatges

Última revisió 2019-07-08 13:41:39